AVTC đặt mục tiêu trở thành đơn vị nghiên cứu và phát triển công nghệ mới trong lĩnh vực vật liệu và kết cấu xây dựng.


Công nghệ Bê tông Át phan Tái chế

Công nghệ Bê tông át phan tái chế ấm

Đặc tính kỹ thuật

Tỷ lệ sử dụng vật liệu tái chế (Reclaimed Asphalt Pavement –   RAP): 30-50%

Độ lún vệt hằn bánh xe: 2-3 mm

Chỉ số kháng nứt (CTIndex): 80-100 -Mô đun đàn hồi động |E*|: 5000-7000 MPa.

Giá thành thấp hơn từ 20 đến 30% so với hỗn hợp   bê tông asphalt truyền thống.

Phạm vi ứng dụng: Dùng làm lớp mặt trên cho đường cấp cao.

Thi công trên hiện trường

Công nghệ Bê tông Geopolymer

Đặc tính kỹ thuật

Cường độ chịu nén lên đến 80 MPa

Độ dẻo hỗn hợp lên đến 16 cm (tương đương bê tông   thường)

Rắn chắc ở điều kiện nhiệt độ môi trường

Bền trong môi trường xâm thực mạnh, như nước biển, nước lợ, nước ô nhiễm

Chịu được nhiệt độ cao và chống cháy

Công nghệ chế tạo như bê tông xi măng truyền thống

Giá thành cạnh tranh với bê tông xi măng truyền thống.

Ứng dụng Bê tông Geopolymer chế tạo các cấu kiện chịu lực