AVTC nghiên cứu đánh giá, thiết lập hệ thống quản lý, vận hành khai thác và kế hoạch bảo trì hệ thống công trình giao thông, xây dựng dân dụng, thủy lợi, và hạ tầng đô thị.